Penyelesaian Pertikaian

Pacific Union komited untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami. Kami melihat komen, cadangan dan permasalahan dikemuka oleh pelanggan kami.

Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya anda ingin membuat aduan, kami meminta anda mengikuti proses yang dinyatakan. Ini akan membantu kami menyelesaikan aduan anda dengan cara yang efisien untuk mendapatkan keyakinan anda.

  • Pertama, kumpulkan semua dokumen sokongan yang berkaitan dengan aduan anda, fikirkan soalan yang ingin anda dijawab, dan menentukan keperluan anda mahu kami membantu.
  • Seterusnya, hubungi pengurus akaun anda secara langsung. Ingat, jika masalahnya berlaku, panggilan seawal mungkin akan membolehkan kami menyelesaikan aduan anda dengan segera. Sekiranya pengurus akaun anda tidak dapat menyelesaikan aduan anda dengan memuaskan, minta mereka merujuk aduan tersebut kepada pengurus mereka. Sekiranya aduan anda mengenai pengurus akaun anda, minta untuk menghubungi Jabatan Pematuhan kami.

Sekiranya aduan anda tidak dapat diselesaikan, anda boleh merujuk ke Jabatan Pematuhan kami jika belum diselesaikan. Pasukan kami akan menyemak aduan anda dan menghubungi anda secara langsung.

Klik di sini untuk memuat turun Borang Aduan Pelanggan. Setelah mengisi maklumat yang berkaitan, anda boleh menghantar Borang Aduan Pelanggan ke Jabatan Pematuhan kami melalui e-mel: [email protected].

Kami berhasrat menyelesaikan kebanyakan masalah dalam masa 7 hari. Walau bagaimanapun, aduan lebih kompleks dan mungkin memerlukan masa lebih lama untuk diselesaikan. Sekiranya ini berlaku, kami akan melapori anda mengenai perkembangan kami.

  • Please add a Form!

  • Drop files here or
    Accepted file types: doc, docx, xls, xlsx, Max. file size: 50 MB, Max. files: 2.
    • Send to:[email protected]

    More Than Trading