Perlindungan Dana

Apabila anda deposit modal ke dalam akaun Pacific Union sebagai perdagang runcit, ia dilindungi dengan beberapa cara.

Perlindungan dana perdagang

Wang anda disimpan dalam akaun pelanggan yang diasingkan

Wang anda tidak pernah digabungkan dengan Pacific Union

Wang anda diasingkan dari pemiutang sekiranya Pacific Union mengalami pembubaran

Pacific Union tidak menggunakan wang anda untuk aktiviti perniagaan, termasuk untuk perdagangan lindung nilai dengan rakan-rakan lain

Apa yang dilakukan oleh Pacific Union dengan wang saya?

Tidak seperti bank, syarikat pelaburan seperti Pacific Union diminta untuk memisahkan wang dan aset pelanggan dari sumber sendiri. Ini bermaksud bahawa kita tidak dibenarkan menggunakannya dalam aktiviti perniagaan kita. Wang dan aset pelanggan sepenuhnya dipagari dan dilindungi walaupun Pacific Union menghadapi bangkrut.

Pacific Union diberi kuasa dan dikawal selia oleh Financial Services Authority di Saint Vincent dan Grenadines. Terdapat syarat peraturan yang ketat yang mengatur dengan tepat apa yang dapat kita lakukan dan bagaimana kita mesti melakukannya.

Apa yang berlaku dengan wang yang saya depositkan di Pacific Union?

Wang anda disimpan dalam akaun pelanggan yang diasingkan di bawah pengaturan pemegang amanah. Ini memastikan modal sentiasa dimiliki oleh anda, bukan milik Pacific Union. Ini juga bermaksud bahawa ia mudah dikenali sebagai wang pelanggan, oleh itu Pacific Union dan pemiutangnya tidak mempunyai sebarang caj, hak gadai janji, atau hak pengecualian atau pengekalan atasnya.

Kami telah memisahkan akaun bank di bank peringkat AA-Commonwealth Bank of Australia atau Westpac Banking Corporation. Kami dengan sengaja memastikan bahawa wang pelanggan dibahagi antara bank yang berbeza.

Apa yang berlaku dengan wang saya jika Pacific union dibubarkan?

Oleh kerana semua deposit yang diserahkan kepada kami disimpan sebagai amanah untuk anda dalam akaun terasing yang diatur, dalam keadaan seperti itu, deposit tersebut akan dilindungi degan undang-undang yang ditetap.

More Than Trading