Peraturan

Untuk memastikan pelanggan kami dapat berdagang dengan stabil dan ketelusan sepenuhnya, Pacific Union beroperasi di bawah peraturan yang ditentukan oleh beberapa pihak berkuasa perlesenan terkemuka di dunia.

Berdagang dengan broker yang dikawal selia

Pacific Union mempunyai pasukan sokongan pelanggan yang professional dan memastikan kepatuhan terhadap mekanisme perlindungan pelabur yang ditetapkan oleh pengawal selia. Kaedah terbaik untuk mengelakkan penipuan adalah berdagang dengan broker yang dikawal selia seperti Pacific Union.

 • Pelesenan

  Di bawah pengawasan beberapa agensi pengawal seliaan, kami mematuhi peraturan pengawasan modal dengan ketat dan menerapkan prosedur pengurusan risiko dalaman yang baik. Kami juga mempunyai laporan kewangan lengkap dan rancangan audit luaran bebas.

 • Pengasingan Dana

  Dana pelanggan selalu disimpan secara berasingan dari modal syarikat dan tertakluk kepada perlindungan keutamaan bank. Tidak kira dalam keadaan apa sekalipun, kami tidak akan menggunakan dana pelanggan untuk operasi syarikat kami. Oleh itu, ini memastikan keselamatan dana pelabur kita.

 • Penyedia Kecairan Peringkat Atas

  Kami telah menjalin kerjasama dengan institusi kewangan terkemuka seperti HSBC, UBS, JP Morgan Chase, dan Goldman Sachs. Rakan kongsi terbaik kami dapat memastikan bahawa kami menyediakan kecairan antara bank berkualiti tinggi kepada pelanggan.

 • Tadbir urus korporat

  Kami menyediakan penyata bank kepada pelanggan. Penyata kewangan kami diaudit secara bebas oleh syarikat audit luaran. Ini dapat memastikan syarikat kami mematuhi undang-undang dan peraturan sepanjang operasi kami.

Pacific Union dilesenkan oleh

 • Pacific Union LLC diberi kuasa dan dikawal selia oleh St Vincent dan Grenadines Financial Services Authority (Lesen No. 271 LLC 2020)

Rakan Teknikal

Next
Previous

More Than Trading