Amaran Risiko

Dagangan dengan produk dan perkhidmatan Pacific union, walaupun dibuat berdasarkan cadangan, akan mengakibatkan kerugian dan keuntungan. Risiko perdagangan diperbesar dengan leverage - kerugian boleh melebihi deposit anda. Panggilan margin boleh dilakukan dengan cepat mungkin, terutama pada saat turun naik yang tinggi, dan jika anda tidak dapat menemuinya, dagangan anda mungkin ditutup, dan kekurangan akan ditanggung oleh anda. Nilai boleh berubah dengan ketara pada masa akibat turun naik yang tinggi atau ketidaktentuan pasaran / ekonomi; perubahan seperti itu lebih ketara sekiranya kedudukan anda dimanfaatkan dan juga boleh menjejaskan kedudukan anda. Berdagang hanya setelah anda mengakui dan menerima risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti sama ada perdagangan produk leverage sesuai untuk anda berdasarkan keadaan kewangan anda dan dapatkan perundingan kewangan bebas.

Perdagangan margin tidak sesuai untuk semua pelabur

Sebarang penyebutan, jika ada, dalam penerbitan risiko mengenai produk atau perkhidmatan tertentu tidak boleh ditafsirkan sebagai pendedahan menyeluruh atau penerangan lengkap mengenai semua risiko mengenai produk atau perkhidmatan tersebut. Pacific Union sangat mendorong pihak-pihak mempertimbangkan untuk berdagang dalam produk dan perkhidmatannya untuk menggunakan dan terus berunding dengan penasihat kewangan yang sesuai sebelum menjalani sebarang pelaburan atau transaksi.

Tiada cadangan

Pacific Union tiada terlibat di mana-mana penerbitannya mengambil kira objektif pelaburan penerima tertentu, tujuan pelaburan khas, situasi kewangan, dan keperluan dan permintaan khusus. Oleh itu, semua penerbitan Pacific union, kecuali dinyatakan menujuk untuk tujuan maklumat dan / atau pemasaran sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai:

  • nasihat perniagaan, kewangan, pelaburan, lindung nilai, undang-undang, peraturan, cukai atau perakaunan,
  • cadangan atau idea perdagangan, atau
  • jenis galakan yang dicadang bertindak, melabur atau melepaskan dengan cara tertentu

(secara kolektif Cadangan").
Pasifik Union tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pelaburan berdasarkan cadangan yang diberi.

Tanpa perwakilan, tiada jaminan

Pacific Union menjalani usaha yang wajar untuk mendapatkan maklumat dari sumber yang dipercayai. Namun, semua penerbitan disediakan berdasarkan "as is" tanpa perwakilan atau jaminan (baik tersurat maupun tersirat). The Pacific Union menolak tanggungjawab untuk setiap penerbitan yang tidak lengkap, tepat, sesuai dan relevan untuk perdagang. Khususnya, Pacific Union menolak tanggungjawab terhadap pelanggan, pelanggan, rakan kongsi, pembekal, rakan niaga, dan perdagang lain untuk:

  • ketepatan sebut harga pasaran,
  • sebarang kelewatan, ketidaktepatan, kesalahan, gangguan, atau peninggalan dalam memberikan sebut harga pasaran, dan
  • sebarang penghentian sebut harga pasaran.

Penerbitan Pacific union tidak dikemas kini setelah dipaparkan dan mungkin, kerana keadaan berubah, menjadi tidak tepat dan mungkin menyesatkan setelah jangka waktu, yang mungkin berbeza dari detik dan minit hingga hari, minggu, dan bulan bergantung pada Maklumat. Pacific Union tidak memberikan jaminan terhadap dan tidak menanggung tanggungjawab terhadap mana-mana penerbitan yang sudah ketinggalan zaman.
Sekiranya Penerbitan ketinggalan zaman, Pacific union tidak berkewajiban untuk;

  • kemas kini penerbitan,
  • memberitahu penerima penerbitan, atau
  • melakukan tindakan lain.

Sebarang penerbitan mungkin bersifat peribadi bagi pengarang dan tidak mewakili pendapat Pacific Union. Pacific Union berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menarik balik atau mengubah sebarang penerbitan atau Maklumat yang diberikan pada bila-bila masa tanpa notis (sebelum atau selepasnya).

Risiko perdagangan internet

Risiko yang berkaitan dengan kegunaan sistem perdagangan pelaksanaan transaksi berbasis Internet termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kegagalan perkakasan, perisian, dan sambungan Internet. Oleh kerana Pacific Union tidak mengawal kuasa isyarat, penerimaan atau peruteannya melalui Internet, konfigurasi peralatan anda, atau kebolehpercayaan sambungannya, kami tidak boleh bertanggungjawab atas kegagalan komunikasi, gangguan, atau kelewatan ketika berdagang melalui Internet. Pacific Union menggunakan sistem cadangan dan rancangan luar jangka untuk meminimumkan kemungkinan kegagalan sistem, dan perdagangan melalui telefon boleh didapati.

Penggunaan laman web

Sebarang penggunaan laman web Pacific Union tunduk pada" Syarat dan Ketentuan Laman Web "Pacific Union, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa, yang akan ditafsirkan sebagai merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penafian ini. Pacific Union tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecederaan yang timbul dari akses atau ketidakupayaan orang atau entiti untuk mengakses laman web Pacific Union mana pun. Batasan ini merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, kerosakan pada peralatan komputer dan sistem komputer yang disebabkan oleh virus, perisian hasad, dan pengekodan komputer berbahaya yang lain. Melamani dengan laman web Pacific Union tidak membina hubungan pelanggan, dan Pacific union tidak akan mempunyai kewajipan atau menanggung tanggungjawab atau tanggungjawab terhadap mana-mana orang atau entiti akibat orang atau entiti tersebut melamani dengan laman web Pacific union.

More Than Trading